“We laten graag iets over aan de intelligentie en verbeelding van de lezer.”

VDHtxt schrijft jouw beleidsnotitie, rapportage of jaarverslag. Daarnaast verzorgen we de verslaglegging van jouw vergadering, conferentie of bijeenkomst.

Neem contact met ons op

Onze producten

icon 1

Tekstschrijven

VDHtxt schrijft teksten voor beleidsnotities, jaarverslagen, brochures en rapportages. Daarnaast verzorgen we persberichten, maken we journalistieke verslagen en nemen we interviews af. Steeds vaker zijn we ghostwriter; voor columns of speeches.

Lees meer

PR

Secretariaat

Voor organisaties, commissies en adviesraden voeren we steeds vaker het secretariaat. We bereiden vergaderingen voor, schrijven adviezen en beleidsstukken en ondersteunen de voorzitter. Daarnaast maken we verslagen van congressen en vergaderingen.

Lees meer

campaigning

Expertmeetings

VDHtxt begeleidt focusgroepen, klankbordgroepen, dialoogsessies en vergaderingen. Soms leveren we een technisch voorzitter, meestal ontwerpen we een compleet programma met werkvormen, agenda en verslaglegging achteraf.

Lees meer

research

Jaarverslagen

Wij zien jaarverslagen als onderdeel van een communicatie- of contentkalender. Onze woorden sluiten aan bij de identiteit van een organisatie; of dat imago nu creativiteit, duurzaamheid of innovatie is. Ondernemerschap of menselijke warmte. Vernieuwingsdrang of nieuwsgierigheid.

Lees meer

We werken voor o.a.

ltradminHome