Voor wie wij werken

Voor verschillende klanten werken we aan interessante, inhoudelijk uitdagende opdrachten. Regelmatig zijn dit kortlopende projecten, zoals het schrijven van beleidsnotities en jaarverslagen, of het voorzitten van expertmeetings. Op andere momenten vervullen we de rol van secretaris binnen een meerjarenprogramma.

We werk(t)en onder meer voor de volgende opdrachtgevers.

ltradminVoor wie wij werken