Wat wij doen

Tekstschrijven

VDHtxt schrijft teksten voor beleidsnotities, jaarverslagen, brochures en rapportages. Daarnaast verzorgen we persberichten, maken we journalistieke verslagen en nemen we interviews af. Steeds vaker zijn we ghostwriter; voor columns of speeches.

Secretariaat

Voor organisaties, commissies en adviesraden voeren we steeds vaker het secretariaat. We bereiden vergaderingen voor, schrijven adviezen en beleidsstukken, verzorgen de communicatie en ondersteunen de voorzitter. Daarnaast maken we verslagen van congressen, bestuursvergaderingen en symposia.

Expertmeetings

VDHtxt begeleidt focusgroepen, klankbordgroepen, dialoogsessies en vergaderingen. Soms leveren we een technisch voorzitter, meestal ontwerpen we een compleet programma met werkvormen, agenda en verslaglegging achteraf.

Jaarverslagen

Wij zien jaarverslagen als onderdeel van een communicatie- of contentkalender. Onze woorden sluiten aan bij de identiteit van een organisatie; of dat imago nu creativiteit, duurzaamheid of innovatie is. Ondernemerschap of menselijke warmte. Vernieuwingsdrang of nieuwsgierigheid.

ltradminWat wij doen